GUMed dla społeczeństwa

StartGUMed dla społeczeństwa
Rozwiń

Obok wypełniania swoich podstawowych zadań – kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr medycznych i prowadzenia społecznie użytecznych badań naukowych, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) uczestniczy również w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów jako organ założycielski szpitali klinicznych i innych zakładów opieki zdrowotnej oferujących unikatowe, wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne.

Nasza Uczelnia wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem władze samorządowe i państwowe, uczestnicząc aktywnie w pracach eksperckich na rzecz organów władzy publicznej. Przykładem szczególnego zaangażowania GUMed jest współpraca z samorządem wojewódzkim w ramach programu Zdrowie dla Pomorzan służącego poprawie zdrowotności mieszkańców naszego regionu. Uczelnia uczestniczy aktywnie w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regionalną Strategią Innowacji oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

Działalność naszej Uczelni na rzecz społeczeństwa wyraża się także organizacją inicjatyw służących szerzeniu wiedzy z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia. Organizujemy Dzień Otwarty GUMed „Nauka dla Zdrowia”, czyli imprezę łączącą tradycyjny Dzień Otwarty z Medycznym Dniem Nauki – największą na Pomorzu imprezą popularyzującą nauki medyczne oraz Piknikiem na Zdrowie – profilaktycznym wydarzeniem skierowanym do mieszkańców Trójmiasta.

We wrześniu 2019 roku Gdański Uniwersytet Medyczny podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Jesienią 2019 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Piknik na zdrowie

Piknik na Zdrowie jest imprezą promującą zdrowy styl życia. Organizatorzy zachęcają do wykonywania badań profilaktycznych, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się. W trakcie Pikniku na Zdrowie można m.in. zbadać sobie poziom cholesterolu i glukozy we krwi, zrobić przegląd zębów, dowiedzieć się jak skutecznie rzucić palenie, nauczyć się zaopatrywać rany i udzielać pierwszej pomocy.

Medyczny Dzień Nauki

Medyczny Dzień Nauki to największą na Pomorzu impreza popularyzująca nauki medyczne wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Tradycyjnie wykładom towarzyszą atrakcyjne pokazy laboratoryjne, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy czy nauka szycia chirurgicznego. Młodzi naukowcy mogą np. wywołać burzę w probówce, morze piany, a także wyhodować własny chemiczny ogród.

Dzień Otwarty

Impreza skierowana jest do wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obok tradycyjnych wykładów i oprowadzania po Uczelni można obejrzeć pokazy i prezentacje zorganizowane przez członków kół naukowych działających przy uniwersyteckich katedrach i klinikach.

Zdolni z Pomorza

Program Zdolni z Pomorza jest projektem realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jego celem jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.

Polska Akademia Dzieci

Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. W 2013 r. od Ministerstwa Naukii Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy tytuł Najlepszego Popularyzatora Nauki w Polsce. W 2010 r. GUMed jako pierwszy w Polsce uniwersytet medyczny wziął udział w projekcie Polska Akademia Dzieci (PAD). Koordynatorem merytorycznym i ogromnym wsparciem dla inicjatywy od samego początku jest prof. Alicja Dębska-Ślizień, a od roku 2014 również dr Zbigniew Heleniak, który zajmuje się kwestiami organizacyjnymi. W ramach bezpłatnych zajęć GUMed Kids wykłady dorosłych naukowców poprowadzili m.in. : dr Juliusz Chorążewicz, prof. dr hab. Barbara Kamińska. dr hab. med. Stanisław Hać, prof. Aleksandra Żurowska, prof. Bolesław Rutkowski, dr hab. Jolanta Wierzba i wielu innych wybitnych specjalistów. Od początku przedsięwzięcia przeprowadzonych zostało ponad 2000 bezpłatnych wykładów dla ponad 6000 dzieci w Polsce, Holandii i w Czechach. W projekcie PAD uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 12 lat, w tym pacjenci hospicjów, dzieci z MOPR, domów dziecka oraz szkół podstawowych. Projekt jest darmowy, a wszyscy zaangażowani w PAD pracują non-profit.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to nowa inicjatywa popularnonaukowa pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Celem projektu jest pokazanie młodym kandydatom do zawodu lekarskiego medycyny prawdziwej, oderwanej od medialnych stereotypów. Oryginalna jest sama forma wykładów, która zakłada swoisty dwugłos – doświadczonego praktyka (kadra naukowa GUMed lub przedstawiciel Izby Lekarskiej w Gdańsku) i pełnego pasji ucznia-amatora.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to inicjatywa adresowana do pomorskich seniorów. Choć nie jest pierwszą tego typu inicjatywą w mieście, o jego wyjątkowości decyduje zakres zagadnień, wokół których koncentrują się wszystkie spotkania. To medycyna i zdrowie – tematy, które od lat cieszą się wśród słuchaczy UTW w całej Polsce największą popularnością.