Piknik na zdrowie to wydarzenie organizowane od 2006 r., podczas którego istnieje możliwość bezpośredniego spotkania z lekarzami i studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chętni mogą m.in. nauczyć się samobadania piersi i zasad udzielania pierwszej pomocy przy użyciu automatycznego defibrylatora (AED) czy nauczyć się szycia chirurgicznego. Można sprawdzić znamiona dermatoskopem oraz samodzielnie przygotować maść.

Aktualności na temat Pikniku na zdrowie

Scroll to top