Popularyzacja nauki w sposób zrozumiały dla osób niezwiązanych z medycyną jest dla nas szczególnie istotna. Staramy się pogłębiać wiedzę i inspirować uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy z rzetelnych źródeł. Zapraszamy do studiowania również seniorów, którzy mogą uczęszczać na zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nasze projekty związane z promocją nauki

Scroll to top