Uczelnia wprowadza szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których celem jest dbanie o środowisko naturalne, m.in.:

 • sukcesywne montowanie opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu,
 • sukcesywne montowanie zaworów regulacyjnych przy grzejnikach ciepła,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne LED,
 • montowanie blokad na regulatory przy grzejnikach w częściach wspólnych, aby osoby postronne nie włączały grzejników na maksymalną moc,
 • montowanie perlatorów wody ze zmniejszonym przepływem wody,
 • nowo wymieniane toalety mają zamontowane spłuczki z mniejszym przepływem wody,
 • wymiana starych urządzeń elektrycznych na energooszczędne – np. wentylatory, klimatyzatory itp.,
 • montowanie rolet, które zmniejszają nasłonecznienie dzięki czemu możemy mniej chłodzić,
 • wprowadzanie automatyki sterującej, dzięki której jesteśmy w stanie określić harmonogramy pracy urządzeń i uzyskać obniżenia nocne,
 • termomodernizacja budynków (w tym między innymi ocieplenie ścian osłonowych, wymiana stolarki okiennej, izolacja termiczna połaci dachowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania etc.),
 • segregacja śmieci w każdym budynku, w tym odpadów biomedycznych, prowadzenie akcji edukacyjnych i uświadamiających na temat konieczności prowadzenia segregacji,
 • drukowanie dwustronne dokumentów, jeśli nie jest możliwy obieg elektroniczny,
 • kwiaty kupowane do dekoracji sal na uroczystości uczelniane są doniczkowe, tak aby po uroczystościach mogły rosnąć w pokojach pracowników,
 • zbieranie baterii i tonerów, które potem odbierane są przez uprawnione firmy i utylizowane.
Scroll to top