Kolorowe kosze na śmieci pojawiły się na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powód? Zmiana sposobu segregacji odpadów, która obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości od 1 lutego 2020 r. Teraz śmieci zgromadzone podczas pracy wrzucamy, tak jak w swoich domach, do pięciu różnych pojemników (frakcja mieszana została zastąpiona od 1 lutego frakcją odpady resztkowe). Do tej pory taką segregację prowadzili tylko chętni właściciele gospodarstw domowych w Gdańsku, teraz wytyczne obowiązują wszystkich mieszkańców, firmy i instytucje. Czyli, aby płacić mniej trzeba segregować. Nowy sposób segregacji doskonale wpisuje się także w wartości Uczelni, która przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o środowisko naturalne.

Główne zasady segregacji śmieci w GUMed

Odpady komunalne segregujemy na 5 podstawowych frakcji:

Kosze do segregacji zostały już rozstawione w częściach wspólnych budynków GUMed (hole, korytarze, kuchnie). W pokojach znajdować się będą tylko i wyłącznie kosze na odpady frakcji papierowej. W toaletach znajdą się kosze na frakcje bio (zużyty papier ręcznikowy) oraz resztkowe (higieniczne). Sukcesywnie będą też instalowane ręczne zgniatarki butelek i puszek.

Ponadto w Uczelni gromadzimy osobno w wydzielonych strefach (przy wejściach głównych, portierniach):

 • zużyte baterie i tonery
 • elektrośmieci (bez baterii)
 • duże kartony (złożone)

a dodatkowo na terenach katedr i zakładów:

 • odpady biomedyczne
 • sprzęt do kasacji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmieniły się także zasady wystawiania karty przekazania odpadu medycznego i chemicznego (KPO). Wszystkie karty będą wystawiane przez posiadacza odpadu, czyli przez GUMed (jednostka wytwarzająca odpady) tylko w formie elektronicznej na stronie Bazy Danych o Odpadach (BDO). Karty przekazania odpadu będą zakładane przez Sekcję ds. BHP i Ppoż., dlatego każdorazowo przed planowanym odbiorem odpadów biologicznych należy przesłać zgłoszenie na adres bhp.odpady@gumed.edu.pl z informacją skąd trzeba odpady odebrać oraz z przybliżoną wartością podaną w kg.

Zasady:

 1. odpady biologiczne przekazujemy w workach koloru czerwonego lub jeśli jest to odpad biologiczny niezakaźny w workach koloru żółtego
 2. każdy worek musi być zamknięty oraz posiadać naklejoną naklejkę identyfikującą zawierającą nr rejestrowy (000046822), a także nazwę jednostki (dostępne są w Sekcji ds. BHP i Ppoż.)
 3. worki niezamknięte oraz bez naklejek nie będą odbierane przez firmę
 4. do worków nie wolno wrzucać szklanych lub plastikowych pipet, szkła, szklanych lub plastikowych butelek, igieł oraz innych ostrych narzędzi
 5. pipety, szkło, szklane lub plastikowe butelki, igły oraz inne ostre narzędzia, powinny znajdować się w czerwonym plastikowym pojemniku lub w przypadku jego braku w pojemniku kartonowym twardym, bez możliwości przebicia jego ścianek (pojemnik kartonowy powinien być umieszczony w czerwonym worku z przyklejona naklejką)
 6. ostre narzędzia i szklane przedmioty, które nie będą odpowiednio zapakowane nie będą odbierane.

W ramach akcji #ekoGUMed rekomendujemy również:

• dać kartkom drugą szansę – prosimy drukować również na drugiej stronie lub wykorzystywać na notatki
• używać papierowych lub szklanych kubków zamiast plastikowych
• używać siatki wielorazowego użycia, a nie plastikowe
• kupować napoje w szklanych opakowaniach
• korzystać z naczyń filtrujących wodę
• zbierać nakrętki plastikowe do pojemników i przynieść do Sekcji Promocji (budynek nr 13)

Dodatkowe informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki odpadami dostępne są na stronie https://www.czystemiasto.gdansk.pl/.

Do pobrania:

Zasady segregacji śmieci (809 KB)

Bezpłatna aplikacja Czyste Miasto Gdańsk, która pomaga w codziennej segregacji odpadów jest dostępna w wersjach na Android oraz IOS.

Scroll to top