Upowszechnianie idei równości, różnorodności i tolerancji

StartUpowszechnianie idei równoś...
Rozwiń

Piętnastu na stu studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nie pochodzi z Polski. Jest to najwyższym stopień międzynarodowości wśród wszystkich pomorskich uczelni. Upowszechniamy ideę równości, różnorodności i tolerancji wśród całej społeczności akademickiej. Wspieramy pracowników realizując szkolenia dotyczące międzykulturowości, a studentom z zagranicy pomagamy jak najbardziej otworzyć się na polską kulturę. Pomagamy im również przy wypełnianiu dokumentów.

Organizujemy Dzień Mobilności, który pozwala przybliżyć studentom kulisy wyjazdów zagranicznych, przez co mogą oni bardziej poznać specyfikę wyjazdów zagranicznych, które odbywają się w w ramach m.in. programu Erasmus+.