Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

StartDeklaracja Społecznej Odpow...
Rozwiń

Gdański Uniwersytet Medyczny we wrześniu 2019 podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Deklaracja ta oznacza dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jej celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

DSOU.jpg

Nasze działania związane z Deklaracją