GUMed dla społeczeństwa

StartGUMed dla społeczeństwa


Gdański Uniwersytet Medyczny jest nie tylko ośrodkiem naukowym i dydaktycznym kształcącym przyszłą kadrę medyczną. Jest ośrodkiem, który ma świadomość, że działania, które podejmuje przekładają się na zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Gdańska, Pomorza i sąsiadujących regionów.

Dlatego też każdego roku pracownicy Uczelni, jak i jej studenci przeprowadzają dziesiątki wydarzeń promujących zdrowie. Wśród nich są znane akcje profilaktyczne jak: Piknik na Zdrowie, Tramwaj Zwany Pożądaniem czy Skonsultuj z Farmaceutą. Rozpowszechniamy wiedzę naukową wśród młodzieży przygotowując przedsięwzięcia takie jak Nauka dla Zdrowia czy Młodzieżowe Spotkania z Medycyną.

GUMed jest Uczelnią o najwyższym stopniu międzynarodowości na Pomorzu. Upowszechniamy ideę równości, różnorodności i tolerancji wśród całej społeczności akademickiej. Wspieramy pracowników realizując szkolenia dotyczące międzykulturowości, a studentom z zagranicy pomagamy jak najbardziej otworzyć się na polską kulturę. Pomagamy im również przy wypełnianiu dokumentów.

We wrześniu 2019 roku podpisaliśmy Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która zobowiązuje nas do jeszcze większego świadczenia usług dla wszystkich mieszkańców.

Sekcja Promocji

Agnieszka Anielska
Bartosz Stachowski
Jolanta Świerczyńska
Adam Tuszyński

ul. Dębinki 7, budynek nr 13, pokój nr 10
80-211 Gdańsk

(58) 349 11 63

promocja@gumed.edu.pl